Center of Commerce
€1 Bracelet

€1 Bracelet

500 SEK

Nearly all the accessories we can buy at various low price stores are made in China. A Chinese factory worker earns (after the 13-percent increase in 2012) between eight and nine Swedish krona per hour, which corresponds to todays value of €1. The material of the €1 Bracelet is solid bronze. If you were to go to a scrap dealer and sell a €1 Bracelet the equivalent scrap value would be one euro — one hour in a Chinese factory.

And no, a bracelet does not cost € 1. It costs much more because the people who have worked on the preparation of the bracelet and its packaging all are paid according to Swedish agreement. In addition to a fair salary you can live on, they have a work environment that is not harmful to them. They also have the right to join trade unions, and they do not work more than eight hours a day, five days a week.

Material: Bronze with over 80% recycled material.
Manufacturing: The bracelet is produced in Malmö. The packaging is made in Sweden from recycled cardboard. The stickers and information material come from a local print-on-demand shop.

Designed in 2013 by Jenny Nordberg.


Näst intill alla accessoarer vi kan köpa på de olika lågpriskedjorna är tillverkade i Kina. En kinesisk fabriksarbetare tjänar (efter den 13-procentiga höjningen 2012) mellan åtta och nio kronor i timmen, vilket motsvarar värdet av €1 idag. Materialet i €1 Bracelet är rent brons. Om du skulle gå till en skrothandlare och sälja ett €1 Bracelet motsvarar skrotvärdet en euro — en arbetad timme i en kinesisk fabrik.

Och nej, ett armband kostar inte €1. Det kostar 450 kr eftersom de personer som har arbetat med framställningen av armbandet och dess förpackning alla har löner enligt svenska avtal. Förutom en skälig lön som det går att leva på har de en arbetsmiljö som inte är skadlig för dem. I de fall de behöver skyddsutrustning finns det. De har också rätten att ansluta sig till fackförbund och de jobbar högst åtta timmar om dagen, fem dagar i veckan.

Material: Brons bestående av över 80% återvunnet material.
Tillverkning: Armbandet är producerat i Malmö. Förpackningen är tillverkad i Sverige av återvunnen kartong med etiketter och informationsmaterial från print-on-demand.

Designat 2013 av Jenny Nordberg.